کارگاه های آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعاتی چاپی ـ الکترونیکی ویژه دانشجویان ورودی سال 88
 
ایام هفته
رشته تحصیلی
دوشنبه 27/7/88
رادیولوژی (پیوسته و ناپیوسته)
 
سه شنبه 28/7/88
پرستاری
بهداشت محیط
پنجشنبه 14/8/88
بهداشت حرفه‌ای
 
پنجشنبه 21/8/88
پزشکی (2)
 
چهارشنبه 11/9/88
هوشبری (پیوسته و ناپیوسته)
 
پنجشنبه 19/9/88
پیوسته اتاق عمل
ناپیوسته علوم آزمایشگاهی
دوشنبه 7/10/88
پزشکی هسته‌ای
بهداشت عمومی
 
 کارگاه های آموزشی " آشنایی با کتابخانه دیجیتال (INLM)"
 
ایام هفته
 
12/12/88
ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
18/12/88
ویژه دستیاران ورودی سال 88
19/12/88
ویژه دستیاران ورودی سال 88