هم اکنون خرید نشریات لاتین بصورت متمرکز بوده و کلیه امور مربوطه به آن زیر نظر کتابخانه مرکزی با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه انجام می پذیرد و از طریق کمیته انتخاب کتاب صورت می پذیرد. هدف ا زخرید متمرکز نشریات علاوه بر صرفه جویی در هزینه های کلی سفارش و دریافت مجلات، جلوگیری از خریدهای تکراری جهت اشتراک مجلات ضروری است.

اعضای کمیته انتخاب کتاب شامل معاونت پژوهشی ریاست کتابخانه مرکزی، دو نفر کارشناس کتابداری و 3 نفر اعضای هیأت علمی دانشگاه می باشند. این کمیته با برگزاری جلسات و بر اساس سیاستهای مالی و ارزی دانشگاه و نیازهای گروههای آموزشی و میزان استفاده اعضای هیأت علمی هر گروه عناوین مجلات انتخاب می گردد.

اسامی اعضای کمیته انتخاب کتاب و نشریات چاپی:
1. معاون پژوهشی: دکتر فرید نجفی
2. مدیر پژوهشی: دکتر قدیری
3. رئیس کتابخانه مرکزی: آقای سیدجلال کاظمی
4. اعضای هیأت علمی: ـ دکتر بابک ایزدی (متخصص پاتولوژی)
                                ـ دکتر سیدابوالحسن سیدزاده (فوق تخصص کودکان)
                                ـ دکتر مهرعلی رحیمی (فوق تخصص غدد)
5. کارشناس ارشد کتابداری: خانم فریده اکبرزاده
6. مسئول واحد نشریات: خانم شراره مخصوصی