اخبار

عملکرد واحد آموزش کتابخانه مرکزی در سال 1389

عملکرد واحد آموزش کتابخانه مرکزی در سال 1389
عملکرد آموزشی کتابخانه مرکزی در سال 89
 
 
جدول 1. فراوانی شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی برگزار شده در سه ماهه اول سال 1389
 
تعداد کارگاه
تعداد شرکت کنندگان
مقطع تحصیلی
تاریخ کارگاه
3
12
دانشجویان داروسازی ورودی 84
2/2/1389
12
کتابداران
22/3/1389 لغایت 23/3/1389
12
دستیاران
31/3/89
36
 
مجموع شرکت کنندگان
 
 
جدول 2. فراوانی کارگاه های آموزشی برگزار شده در سه ماهه اول  سال 1389
 
تعداد شرکت کنندگان
تعداد کارگاه
کارگاه
36
3
آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی
27
1
آشنایی با کتابخانه و منابع چاپی- الکترونیکی ویژه دانشجویان پرستاری ورودی 88 نیمسال دوم
63
4
مجموع 
 
 
 
جدول 3. کارگاه آموزشی 2 ساعته آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی الکترونیکی برگزار شده در کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) در سه ماهه سوم 89
 
تاریخ کارگاه
نام پایگاه اطلاعاتی
تعداد شرکت کنندگان
تعداد کارگاه
7/7/89
Scopus
17
5
21/7/89
Up to date
24
5/8/89
Md Consult
20
3/9/89
Sciences direct
20
17/9/89
Images Md
7
مجموع شرکت کنندگان
88
 
 
 
 
 
 
 
جدول 4. برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران در سه ماهه سوم 89
 
تاریخ کارگاه
گروه هدف
محل برگزاری
تعداد شرکت کنندگان
تعداد کارگاه
4/7/89
دانشجویان داروسازی ورودی 85
کتابخانه مرکزی
21
7
5/7/89
دانشجویان داروسازی ورودی 85
کتابخانه مرکزی
16
3/8/89
هیات علمی
دانشکده پزشکی
20
22/8/89
دستیاران ورودی 89
کتابخانه مرکزی
29
25/8/89
دستیاران ورودی 89
کتابخانه مرکزی
29
2/9/89
دانشجویان تحصیلات تکمیلی 89
کتابخانه مرکزی
24
21/9/89
سوپروایزران آموزشی
کتابخانه مرکزی
29
مجموع شرکت کنندگان
168
 


جدول 5.   آمار شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعاتی چاپی الکترونیکی ویژه دانشجویان ورودی 89 سه ماهه سوم 89
تاریخ کارگاه
رشته تحصیلی
تعداد شرکت کنندگان
تعداد کل
شرکت کنندگان
تعداد کارگاه
10/7/89
داروسازی
27
27
10
14/7/89
مامایی پیوسته
مامایی ناپیوسته
28
19
47
 
17/7/89
بهداشت حرفه ای
بهداشت عمومی
24
7
 
31
20/7/89
پرستاری
25
25
21/7/89
پزشکی هسته ای
رادیولوژی
علوم آزمایشگاهی
21
25
1
 
47
22/7/89
اتاق عمل
علوم آزمایشگاهی
22
29
51
25/7/89
هوشبری پیوسته
پرستاری
بهداشت حرفه ای
28
1
1
 
30
28/7/89
بهداشت محیط
بهداشت حرفه ای
بهداشت عمومی
28
1
1
 
30
6/8/89
پزشکی گروه (1)
54
54
12/8/89
پزشکی گروه (2)
37
37
مجموع کل:
379
 


جدول 6. برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعاتی چاپی الکترونیکی در سه ماهه چهارم 89
 
تاریخ کارگاه
گروه هدف
محل برگزاری
تعداد شرکت کنندگان
تعداد کارگاه
28/11/89
دانشجویان دندانپزشکی ورودی 89
کتابخانه مرکزی
29
2
3/12/89
دانشجویان پرستاری نیمسال دوم  ورودی 89
کتابخانه مرکزی
24
مجموع شرکت کنندگان
53
 
 
 
 
جدول 7. برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران در سه ماهه چهارم 89
 
تاریخ کارگاه
گروه هدف
محل برگزاری
تعداد شرکت کنندگان
تعداد کارگاه
8/12/89
دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرستاری ورودی 88 و 89 و دستیاران ورودی 89
کتابخانه مرکزی
13
1
مجموع شرکت کنندگان
13
 
 


جدول 8. کارگاه آموزشی 2 ساعته آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی الکترونیکی برگزار شده در کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) در سه ماهه چهارم 89
 
تاریخ کارگاه
نام پایگاه اطلاعاتی
تعداد شرکت کنندگان
تعداد کارگاه
22/10/89
Scopus
5
5
20/11/89
Md Consult
4
27/11/89
Images Md
6
11/12/89
Science direct
2
مجموع شرکت کنندگان
17
 
۱۷ فروردین ۱۳۹۰ ۰۹:۵۱

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید