اخبار

عملکرد واحد آموزش کتابخانه مرکزی در سال 1389
شرکت کنندگان در تور آموزشی کتابخانه مرکزی به تفکیک رشته تحصیلی و دانشکده
در راستای برنامه های آموزشی کتابخانه مرکزی در اردیبهشت و خرداد سال جاری چهار کارگاه آموزشی برگزار گردید.
کتابخانه مرکزی در راستای برنامه های آموزشی خود کارگاه های آموزشی یکروزه آشنایی با کتابخانه و منابع چاپی ـ الکترونیکی ویژه دانشجویان ورودی نیمسال دوم سال 89-88 را برگزار می نماید.
کتابخانه مرکزی کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال ویژه دانشجویان داروسازی سال ششم (ورودی 84)، دستیاران ، اینترنها و آندسته از اعضای هیات علمی که تاکنون در کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال شرکت ننموده اند را برگزار می نماید.
تور آموزشی فوق العاده ویژه دانشجویان ورودی سال 88 نیمسال اول
کتابخانه مرکزی کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال ویژه دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی سال 88 برگزار می نماید.