نمایشگاه‌های برگزار شده در سال ۱۳۹۶ توسط کتابخانه مرکزی

۱. برگزاری نمایشگاه کتاب در محل دانشکده پرستاری – مامایی مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

۲. برگزاری نمایشگاه کتاب در محل دانشکده پرستاری – مامایی در مورخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ توسط انتشارات ایده نوین

۳. برگزاری نمایشگاه کتاب در محل دانشکده پزشکی در مورخ ۲۱ بهمن ۹۶ توسط انتشارات تیمورزاده

آلبوم تصاویر

  • ۱۱۲

  • ۱۴

  • ۱۳

  • ۱۱

Loading