بخش گزینشی اطلاعات الکترونیکی

رشد چشمگیر تولیدات علمی که موجب بروز پدیده انفجار اطلاعاتی گردیده است مدیران را به چاره اندیشی در مورد مدیریت دانش سازمانی واداشته و موجب گشته تا کتابداران برای مهار این سیل عظیم اطلاعات از روشهای نوینی استفاه نمایند و با بکارگیری فناوریهای نوین تلاش نمایند تا شکاف بوجود آمده میان اطلاعات و پژوهشگر را کاهش دهند. استفاده از خدمات آگاهی رسانی جاری و اشاعه گزینشی اطلاعات یکی از راهکارهای موجود برای دستیابی به این مهم تلقی
می گردد. به واسطه این نوع خدمات ، در کل زمان صرف شده برای جستجوی اطلاعات، صرفه جویی بسیار زیادی به عمل
می آید. اشاعه اطلاعات گزینشی از جمله روش های نوین خدمات آگاهی رسانی جاری است که از ابتدای سال 1395 در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تشکیل شده است .

اهمیت و ضرورت اشاعه گزینشی اطلاعات الکترونیکی

     اشاعه اطلاعات از ارزنده‌ترین و مهم‌ترین خدمات هر کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی است. در واقع، مهم‌ترین رسالت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی اشاعه اطلاعات است. اهمیت و ضرورت ارائه و اشاعه اطلاعات را می‌توان در این  عبارات دانست:

 1) فزونی انفجارگونه اطلاعات

 2)لزوم روزآمد نگاه داشتن دانش متخصصان حوزه‌های مختلف علمی

 3) توجه به صرفه‌جویی در وقت و هزینه استفاده‌کنندگان

 4) تلاش به ‌منظور افزایش تقاضا و بازاریابی برای خدمات اطلاع‌رسانی و کسب منابع مالی برای کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

     تفاوت عمده  اشاعه گزینشی اطلاعات  با سایر مدلهای کاوش در بانکهای اطلاعاتی و پاسخگویی به سوالات در این است که در روش های دیگر عمل تطبیق شاخص مورد نیاز، با مدارک موجود به محض وصول درخواست صورت می گیرد اما در اشاعه گزینشی اطلاعات عمل تطبیق شاخص نیاز، با محتوای مدارک، به محض دریافت یک مدرک جدید آغاز میشود.

     اشاعه گزیده اطلاعات که شکل پیشرفته ای از خدمات آگاهی رسانی جاری است در انتظار وصول درخواستهای مکرر باقی نمی ماند بلکه با یک بار اعلام نیاز و علاقه افراد به اطلاعات و تشکیل پرونده های پژوهشی به صورت خودکار با رسیدن مدرک جدید، عمل انتخاب و ارسال اطلاعات انجام میشود.

فرآیند و مراحل اشاعه گزینشی اطلاعات الکترونیکی

1-نیاز سنجی (فرآیند شاخص): شرط لازم برای اجرای خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات، شناسایی اطلاعات مورد نیاز کاربران می باشد.

2-انتخاب و گزینش مطالب مرتبط: پس از نیاز سنجی به انتخاب و گزینش مطالب مرتبط پرداخته و به عبارت دیگر شاخص نیاز با محتوای مدارک روز آمد مطابقت داده میشود. لازم است که برای این خدمات از پایگاههای اطلاعاتی مختلف استفاده گردد و این پایگاهها روز آمد شوند.

3- ارسال منابع اطلاعات

پس از پیدا کردن منابع مورد نظر چند روش برای ارسال مدارک وجود دارد:

الف) اطلاع دهی حضوری

ب) اطلاع تلفنی یا به وسیله فکس

ج) تهیه بولتن های آگاهی رسانی

د) پست الکترونیکی