بخش مرجع

یکی از مهمترین بخشهای هر کتابخانه بخش مرجع است که محل نگهداری منابع مرجع می باشد.مرجع شامل کتاب یا دیگر مواد کتابخانه ای هستند که تنها برای یافتن اطلاعات معین و محدودی تهیه و تنظیم شده اند نه برای خواندن تمام کتاب. این بخش به صورت قفسه نیمه باز اداره شده و منابع موجود در آن امانت داده نمیشوند اما در کتابخانه مرکزی اطلسها در صورت تعدد نسخه به مدت سه الی هفت روز امانت داده می شوند. 

منابع موجود در بخش مرجع:

عمده منابع موجود در این بخش عبارتند از:

1- فرهنگ یا واژه‌نامه‌ عمومی و تخصصی: سیاهه و صورتی است عموما الفبایی از لغات یک زبان به انضمام اطلاعات لازم برای هر یک از آن لغات (شامل تلفظ، ریشه، معنا، مترادفات و ...) یا معادل آن به زبانی دیگر.

2- دانشنامه یا دایرةالمعارف‌ عمومی و تخصصی: دایرة المعارف، اثری است که حاوی اطلاعات به صورت مقاله در باره تمام معارف بشری باشد. مطالب و موضوعات در دایرة المعارف معمولاً بر حسب الفبا تنظیم می شود.

3-دستور‌نامه‌: این لفظ، که گاه دستنامه نیز خوانده می‌شود به‌ معنای دستورالعمل، دستور کار، یا برنامه کار است و در اصطلاح به کتاب فشرده‌ای اطلاق می‌شود که نکات اصلی موضوعی خاص را مورد بحث قرار می‌دهد.

4-راهنما: این لفظ به متنی اطلاق میشود که شخص را از امور معینی آگاه کند. انسان، سازمانها و خدمات موجود در جامعه موضوع راهنماها را تشکیل می دهند.

5-کتابشناسی(Bibliography): سیاهه یا صورتی از نام و مشخصات مواد کتابی یا غیر کتابی است که به روشی خاص تنظیم شده باشد بی آنکه مجموعه کتابخانه خاصی مورد نظر باشد.

6-فهرست(Catalog): سیاهه ای از نام و مشخصات مواد کتابی یا غیر کتابی مجموعه یک یا چند کتابخانه و نوعی کتابشناسی است در حالیکه کتابشناسی، مجموعه کتابخانه خاصی نیست.

7-سرگذشتنامه:به اثری ‌گویند که حاوی شرح زندگی افراد باشد. در زبان فارسی به آن زندگینامه، شرح حال، و بیوگرافی نیز می‌گویند.

8-اطلس:  این نام به مجموعه‌ای از نقشه‌های جغرافیایی اطلاق می‌شود که در اندازه و طرح شبیه و در مقیاس متفاوتند. تهیه نقشه و اطلس به ثبت پدیده‌های جغرافیایی محدود نمانده و انواع اطلس از جمله اطلس معادن، درختان، بیماریها، اطلس‌های تاریخی و فرهنگی و ... پدید آمده است. لازم به یادآوری است که پایگاه Primal Pictures  زیر مجموعه  Ovidشامل اطلسها، تصاویر، فیلم و انیمیشن های آناتومی و فیزیولوژی انسانی در پورتال کتابخانه مرکزی در دسترس می باشد.

خدمات:

1- پاسخگویی به سوالات مراجعان

- 2کمک به مراجعان در یافتن منابع مناسب جهت انجام پژوهش

3- آموزش نحوه استفاده از منابع مرجع

4-  ارائه خدمات ارجاعی به سایر کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی در صورتی که منابع مورد نیاز در کتابخانه موجود نباشد.

5-  شناسایی منابع مرجع و پیشنهاد برای خرید آنها

6- وجین منابع در صورت لزوم

مقررات:

 - استفاده از منابع مرجع، با ارائه کارت عضویت امکان پذیر است.

-  ساعت کار بخش مرجع ازشنبه تا چهارشنبه ساعت8  الی 14 و روزهای پنج شنبه 8 الی 13 می باشد. 

- کپی گرفتن از کتب مرجع با هماهنگی کتابدار مرجع، امکان پذیر است.