مرجع و نشریات

مقدمه
قدمت واحد نشریات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را می توان با آغاز فعالیت کتابخانه مرکزی برابر دانست این کتابخانه همانند سایر کتابخانه های دانشگاهی اهدافی برای خویش در نظر گرفته که در نیل به آن چاره ای بجز همراهی و همپایی با انتشارات روز،نداشته و ندارد اگرچه وجود انبوه اطلاعات از یکطرف، و نوسانات مالی و اعتباری دانشگاه در طول چند سال اخیر از طرف دیگر ، توانسته است این همراهی را با افت و خیزهایی دچار نماید لکن با پیروی از خط و مشی انتخاب و گزینش احسن در قالب «کمیته انتخاب» این روند استمرار یافته و پایه و شالوده آن حفظ شده است.
 
اهم وظایف این واحد
  •  ارائه خدمات نشریات جاری و گذشته نگر به کاربران درسالن
  •  تفکیک نشریات گذشته نگر از جاری و انتقال دوره کامل آنها به بخش بایگانی   
  •   آماده سازی مجلات برای صحافی
  •  همکاری با کاربران در بازیابی اطلاعات نشریات
  •  قبول تقاضا از کاربران در زمینه کپی و تکثیر مقالات نشریات
 
قسمت های موجود در سالن نشریات
الف . نشریات فارسی‌
دراین قسمت برخی از نشریات علمی و پژوهشی فارسی و نشریات پر تقاضای دیگر پس ازسفارش و انجام مراحل اداری و فنی وارد بخش نشریات می گردد و به ترتیب الفبای عنوان ، نشریه جدید در روی قفسه به نمایش گذاشته می شود و نشریات قدیمی تا یکسال در زیر قفسه های نمایش قرار میگیرد. نشریات مربوط به سالهای قبل در قسمت بایگانی مجلات فارسی نگهداری می گردد.
قابل ذکر است نشریات جاری و نشریات آرشیو هر دو به صورت رده بندی دیویی تنظیم و مرتب شده است.
 
ب . نشریات لاتین
هر نشریه خارجی پس از خریداری و آماده سازی وارد سالن میشود و به ترتیب الفبای عنوان لاتین در قفسه نمایش مخصوص به خود قرار میگیرد و شماره قبلی آن در زیر قفسه جای میگیرد وشماره های جمع شده پس از گذشت سال در صورت ضرورت به صحافی ارسال و سپس در آرشیو نگهداری می گردد. نشریات جاری و نشریات آرشیو هر دو به صورت رده بندی دیویی در بایگانی مرتب شده اند.
 
ج . پایان نامه ها
کلیه پایان نامه های دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کرمانشاه، پس از انجام مراحل تشریفات اداری و نیز ثبت و خدمات فنی (فهرست نویسی) به این قسمت ارسال می گردد و دراین مکان بر اساس شماره بازیابی (براساس ردیف ورود) در قفسه مربوطه قرار می گیرد.
تذکّر: تکثیر و کپی از پایان نامه ها بدلیل منع قانونی هرگز مقدور نمی باشد و استفاده از آن فقط در سالن میسر میباشد.
ضمناً به منظور تسریع و تسهیل در بازیابی پایان نامه ها برگه دان اختصاصی درجنب این منابع قرار گرفته تا مراجعان بتوانند در صورت نیاز با شناسه های مختلف (نام استاد راهنما،نام صاحب پایان نامه، ‌نام دانشکده و موضوع ) به آن دسترسی پیدا نمایند. و هم چنین از طریق نرم افزار پارس آذرخش کلیه اطلاعات پایان نامه ها قابل بازیابی برای کاربران است.
 
د. اسناد و مدارک
منابعی چون گزارش های سازمانی ، گزارشهای متنی و آماری وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه آنها نتایج سمینارها و کنفرانسها و مجموعه مقالات ارائه شده در آن ،در این بخش نگهداری میگردد. داده ها و اطّلاعات موجود در ا ین منابع بدلیل همخوانی داشتن با واقعیات و جریانات اقتصادی و اجتماعی کشور سهم بسزایی در فرایند تحقیق و پژوهش دارد و از آنجائیکه دوره انتشار اینگونه منابع نسبتاً طولانی است و در تیراژی محدودی چاپ و منتشر میشود تهیه و گردآوری آنها باید بدون فوت وقت انجام پذیرد. با توجه به ماهیت اداری و رسمی داشتن این منابع ،که عمدتا ًدارای آمار و ارقام با ارزش است، ارزش آن زمانی مضاعف میگردد که در تحقیق و پژوهش های مقطعی و موردی، بتوان مطلب و موضوع ثابتی را در سالهای مختلف دنبال و  مقایسه نمود. ترتیب این منابع در قفسه بر اساس شماره ردیف است و هم چنین این اطلاعات در نرم افزار پارس آذرخش قابل بازیابی است.  
 
هـ . آمار منابع موجود در واحد نشریات
 
نشریات فارسی
نشریات لاتین
پایان نامه ها
اسناد دولتی
جاری
گذشته نگر
جاری
گذشته نگر
1615عنوان
1050عنوان
85 عنوان
207 عنوان
45 عنوان
559 عنوان
 
 
 
 
 
و . روزنامه ها
روزنامه ها نیز یکی از منابع این بخش را تشکیل میدهند و ارزش آن در مسائل جاری کشور و بین المللی بر کسی پوشیده نیست خصوصاً روزنامه هایی که علاوه بر درج جریانات روز، مقالات موضوعی و یادداشتهای تخصصی را نیز در آن می گنجانند از این حیث، روزنامه ها یکی از منابع مراجعه تلقی می گردند. ضمناً روزانه 10 عنوان روزنامه برای کتابخانه ارسال می گردد.