پایگاه عرضه اطلاعات

مقدمه:
بخش پایگاه عرضه اطلاعات کتابخانه مرکزی به منظور انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی جهت استفاده محققین، اساتید و دانشجویان دانشگاه تأسیس شد. با توجه به اهمیت اشاعه اطلاعات در قرن حاضر، این بخش از مهمترین بخش های این کتابخانه محسوب میشود. امکانات این بخش شامل موارد زیر می باشد:
الف) دسترسی به اینترنت: تنها برای جستجو در سایت های علمی مجاز است.
ب) امکانات نرم افزاری: که شامل در اختیار داشتن یک سری سی دی های اطلاعاتی مانند سی دی های آموزشی و تحقیقاتی و موارد دیگر است.
ج) دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی Online موجود در Digital Library و همچنین پایگاه اطلاعاتی Offline نمایه.
 
آنچه مسلم است، گستره موضوعی این پایگاهها، گرایش و افزایش روز افزون مراجعان را به دنبال خواهد داشت. به این منظور سعی شده است تا با برنامه ریزیهای انجام شده، زمینه لازم جهت برقراری مساوات در بهره گیری از امکانات بخش با رعایت و لحاظ کردن سطوح مختلف مقاطع تحصیلی کاربران، بر طبق ضوابط زیر اعمال گردد:
 
ساعات کار:             ـ 6 ماهه اول سال 22-8
                             ـ 6 ماهه دوم سال 21-8
 
تعداد پرسنل:            4 نفر:       ـ 1 نفر مسئول بخش (کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی)
                                             ـ 2 نفر (کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی)
                                             ـ 1 نفر دیپلم
 
تجهیزات:                 ـ کامپیوتر 15 دستگاه
                             ـ پرینتر تحت شبکه 1 دستگاه
 
تعداد اعضای ثابت 900 نفر
مقطع
مدت زمان استفاده در هفته
هزینه چاپ
اعضاء هیأت علمی
بنا به نیاز
به صورت رایگان
دانشجویان دستیاری و کارشناسی ارشد
40 ساعت در طول ترم
هر برگ 200 ریال
دانشجویان پزشکی
30 ساعت در طول ترم
هر برگ 200 ریال
دانشجویان کارشناسی
20 ساعت در طول ترم
هر برگ 200 ریال
دانشجویان کاردانی
10 ساعت در طول ترم
هر برگ 200 ریال
کارکنان دانشگاه
1 ساعت در روز
هر برگ 200 ریال
 
 
 
 پایگاه های عرضه اطلاعات وابسته:
  ـ دانشکده پزشکی
  ـ دانشکده بهداشت
  ـ دانشکده پیراپزشکی و پرستاری ـ مامایی
  ـ دانشکده داروسازی
  ـ مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)
  ـ مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)