آموزش

بخش آموزش
 
نظر به توسعه منابع اطلاعاتی و ابزارهای دسترسی به آن، آموزش کاربران کتابخانه ­ها مقوله­ ای لازم و ضروری است. این واحد در سال 88 با هدف توانمند سازی کاربران کتابخانه­ های دانشگاه تأسیس شد.

ضرورت آموزش در کتابخانه­ ها :

1- سرعت بخشیدن به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمانی در کتابخانه­ ها.

2- افزایش سطح رضایت­مندی کاربران

3- افزایش سطح مهارت­ها و ارتقاء سطح یافته­ های علمی کاربران

4- سرعت بخشیدن به انتقال فکری و اطلاعاتی کاربران

5- افزایش انگیزه کاری و تلاش برای رسیدن به نقطه بالای رضایت سازمان

6- بهبود سطح فعالیت­ها در واحد کتابخانه و اثربخشیدن به ارائه خدمات

اهداف و فعالیت ها

1. عینیت بخشیدن به فرآیند آموزش در کتابخانه­ ها

2. رفع خلأ های موجود در نظام آموزشی

3. توسعه و ارتقای برنامه­ های توانمندسازی کتابداران، دانشجویان، دستیاران و اعضای هیأت علمی

4. توسعه فعالیت­های پژوهشی مرتبط با رشته­ های تحصیلی کاربران کتابخانه

5. ارتقای سطح کیفی و رقابت پذیری فعالیت­های آموزشی کاربران کتابخانه

6. ارتقای سواد اطلاعاتی کتابداران در تامین نیاز­های خود و کمک به کاربران کتابخانه­ ها

در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر فعالیت­هایی ذیل برای آموزش در نظر گرفته شده است:

1. برگزاری همایش ها و سخنرانی های علمی

2. برگزاری کارگاه آموزشی

3. انتشار بولتن های آموزشی