دانلود برنامه آموزشی کتابخانه الکترونیکی INLM

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبت نام در کارگاه به منزل پذیرش و تایید می باشد
ثبت نام در کارگاه های آموزشی کتابخانه مرکزی در تابستان 1390
واحد آموزش کتابخانه مرکزی در تابستان 1390 کارگاه های آموزشی جهت هیات علمی - دستیاران - و دانشجویان برگزار
می نماید.
مشکل فنی ایجاد شده در کتابخانه دیجیتال پزشکی
موسسه نسیم ایمان به عنوان نماینده انحصاری کنسرسیوم ebrary در ایران، اقدام به برقراری دسترسی آزمایشی (Trial) به یکی از بزرگترین پایگاههای کتب الکترونیکی دنیا (ebrary Academic Complete) به مدت دو ماه نموده است.
خدمات مشاوره پژوهشی رایگان به اساتید و پژوهشگران دانشگاه

اخبار

عملکرد واحد آموزش کتابخانه مرکزی در سال 1389
شرکت کنندگان در تور آموزشی کتابخانه مرکزی به تفکیک رشته تحصیلی و دانشکده
در راستای برنامه های آموزشی کتابخانه مرکزی در اردیبهشت و خرداد سال جاری چهار کارگاه آموزشی برگزار گردید.